TFBoys

[KarRoy- Khải Nguyên] 20 things they did that make the world spins right

Dedicated for Karen , my sweet little Kaiyuan shipper that tried so hard to understand even when she does not have an idea of Vietnamese or Chinese You are the best Karen, I'm glad we found each other ;A; ~ The title is copyright Karen btw ... These are facts, literal facts that I memorise… Continue reading [KarRoy- Khải Nguyên] 20 things they did that make the world spins right

Anime/Manga

[ Kuroshitsuji] The 2 Ciel Theory Pt.1 – Phân tích Giả thuyết Song sinh

Edit hậu chap 129 - 130 : Hãy qua link của pt.2 để gào khóc cùng KK nào các bạn =)))) Edit 4/7/17 - Hiện đã có pt.2 : [Kuroshitsuji] The 2 Ciel Theory Pt.2 – Chap 129 Hiện tại có lẽ ai mà đọc Kuroshitsuji/Black Butler/ Hắc quản gia đều đã nghe nói đến giả… Continue reading [ Kuroshitsuji] The 2 Ciel Theory Pt.1 – Phân tích Giả thuyết Song sinh