TFBoys

[TFBOYS] Phân Tích Trailers “Mật Mã Siêu Thiếu Niên”

Ây yô bà con, Krys đã trở lại với một bài phân tích mới cho cái web drama máu tró đam mỹ trá hình mang tên "Mật Mã Siêu Thiếu Niên" sắp ra mắt của sấp nhỏ. Trước tiên, mọi suy diễn và theories trong post này là của bạn Krys và em bạn Krys… Continue reading [TFBOYS] Phân Tích Trailers “Mật Mã Siêu Thiếu Niên”

Advertisements
Movies / Films / Tv Series

The Holmes Brothers

Or the Ultimate BonLockMerlin!AU.  I kinda reading into lots of 00Q fanfic when waiting to go and watch Spectre with my friends. The thing is, I found the idea of BondLock very interesting and even with a twist of Merlin in it, it is like the orgasmic of awesomeness. I mean, they probably the most… Continue reading The Holmes Brothers

TFBoys

[KarRoy- Khải Nguyên] 20 things they did that make the world spins right

Dedicated for Karen , my sweet little Kaiyuan shipper that tried so hard to understand even when she does not have an idea of Vietnamese or Chinese You are the best Karen, I'm glad we found each other ;A; ~ The title is copyright Karen btw ... These are facts, literal facts that I memorise… Continue reading [KarRoy- Khải Nguyên] 20 things they did that make the world spins right

Anime/Manga

[ Kuroshitsuji] The 2 Ciel Theory Pt.1 – Phân tích Giả thuyết Song sinh

Edit hậu chap 129 - 130 : Hãy qua link của pt.2 để gào khóc cùng KK nào các bạn =)))) Edit 4/7/17 - Hiện đã có pt.2 : [Kuroshitsuji] The 2 Ciel Theory Pt.2 – Chap 129 Hiện tại có lẽ ai mà đọc Kuroshitsuji/Black Butler/ Hắc quản gia đều đã nghe nói đến giả… Continue reading [ Kuroshitsuji] The 2 Ciel Theory Pt.1 – Phân tích Giả thuyết Song sinh