BTS · KPop

Hoa Dạng Niên Hoa (HyyH) – The Series Begins – Phân tích RUN, I Need You và Blood Sweat and Tears Jap

Xin chào, mình chỉ muốn nói là mình phục BigHit rồi 🙂 Một cái vòng lẩn quẩn và chúng ta lại về với HyyH 🙂 BigHit muốn gì em cúng 🙂 Đây chỉ là một bài phân tích sự liên kết và tương đồng giữa RUN, INY và  Blood Sweat and Tears Jap Trong theory… Continue reading Hoa Dạng Niên Hoa (HyyH) – The Series Begins – Phân tích RUN, I Need You và Blood Sweat and Tears Jap

Advertisements