TFBoys

[Unbox Album] TFBOYS- Big Dreamer – Người Mang Mộng Tưởng

HÀNG VỀ CÁC BẠN HÀNG VỀ =))))))))))))))) Vừa mới đặt mua cái album này xong thì nghe tin đám con lại chuẩn bị album mới, thế nên bạn Krys đã vội vàng nhanh chóng lấy hàng về để unbox cho bà con đây :)))) Lần này album có 1 sự bị PTS không hề nhẹ… Continue reading [Unbox Album] TFBOYS- Big Dreamer – Người Mang Mộng Tưởng

Advertisements