TFBoys

[TFBOYS] Năm Thứ Ba- Les Petit Princes

Mấy đứa nhỏ của chị, đã là năm thứ ba rồi 🙂 Hôm nay chị viết đến bài này, chỉ là mong muốn viết ra một bài nho nhỏ cho ba đứa, cũng như một trang nhật ký cho sau này.Biết đâu một ngày nào đó, vô tình đọc lại, sẽ nhận ra vào năm… Continue reading [TFBOYS] Năm Thứ Ba- Les Petit Princes

Advertisements