Movies / Films / Tv Series · TFBoys

[Review] Mật Mã Siêu Thiếu Niên – Trước thềm cái kết: Hạ Thường An

SPOILERS AHEAD.  Nó là thế này các mẹ :((( Các mẹ xem xong Mật mã Ep 24 có cảm nhận gì nào :((( Tôi là tôi chỉ thấy một trời ngược cẩu :(((  Có cái phim viễn tưởng, vườn trường không loveline mà lại có những câu thoại, những cảnh như ri không :((( 002:… Continue reading [Review] Mật Mã Siêu Thiếu Niên – Trước thềm cái kết: Hạ Thường An

Advertisements
TFBoys

[TFBOYS] Phân Tích Trailers “Mật Mã Siêu Thiếu Niên”

Ây yô bà con, Krys đã trở lại với một bài phân tích mới cho cái web drama máu tró đam mỹ trá hình mang tên "Mật Mã Siêu Thiếu Niên" sắp ra mắt của sấp nhỏ. Trước tiên, mọi suy diễn và theories trong post này là của bạn Krys và em bạn Krys… Continue reading [TFBOYS] Phân Tích Trailers “Mật Mã Siêu Thiếu Niên”