TFBoys

Các Bảo bối , Năm mới vui vẻ !

Ây daaaaaaaaa. Ngược múi giờ thực sự rất khó chịu đó :v Trong khi nhà nhà chúc các con năm mới vui vẻ thì bà mẹ này vừa ngủ dậy vào sáng ngày 31 =))) Dù sao thì cũng là năm mới rồi,  đêm qua các con diễn ở Tiệc năm mới Giang Tô thực… Continue reading Các Bảo bối , Năm mới vui vẻ !

Advertisements
Movies / Films / Tv Series

[TMR][Thominewt] The Royal Blue Room: Enough For A Life Time

TRIGGER WARNING : PANIC ATTACK ! ALCOHOLIC ! Minho immediately knocks the father off his knees and stumbles onto the bed, hugging the blonde boy into his arms. Teresa and Thomas instantly on their feet and form a human barrier between the man and the bed, their eyes darken while their arms spread wide. Newt's… Continue reading [TMR][Thominewt] The Royal Blue Room: Enough For A Life Time