Movies / Films / Tv Series

[TMR][Minewt] Everything Has Changed

The continuation of " Crush " , part of French Vanilla serie . Thanks for reading ! I had to look through my " Inside The Maze Runner " photobook again to wrote this chapter. I am having a otp-struck right now. Excuse me for all the cheesy stuffs I wrote. _____ The moment Thomas… Continue reading [TMR][Minewt] Everything Has Changed

Advertisements
Movies / Films / Tv Series

[ TMR ][ Minewt] Crush

Somewhat a sequel for French Vanilla . Enjoys ❤ Delicated for natsusora for all her hard work. Thanks again ^_^ This is just the 2nd part of my French Vanilla Serie . Please stay tune 😀 ______________________ It is almost a month since they first met. Yeah, a month. And the number of times Minho… Continue reading [ TMR ][ Minewt] Crush

Day Dreamer's Diary · TFBoys

[Day Dreamer’s Diary ] Bà mẹ YY mấy đứa nhỏ ~

Nghe  đứa nhỏ là biết là ai rồi phải k :)) Nói nhứ má viết cái entry này cốt tại ngủ không được, chỗ má ở thì lạnh nhưc ái tủ cấp đông, quấn trong chăn xem clip của mấy đứa, tự dưng thiết nghĩ cũng nên viết cho 2 đứa cái gì đó. Hai… Continue reading [Day Dreamer’s Diary ] Bà mẹ YY mấy đứa nhỏ ~