Day Dreamer's Diary · KPop · Movies / Films / Tv Series

[ Day Dreamer’s Diary ] My Precious Babies and Their Nicknames

Nói thì mới đề ý bản thân thích quá nhiều trai :v Mà mỗi đứa có 1 cái nickname, lúc đầu xài mà chẳng để ý, riết rồi từ từ nó thành thói quen, tự dưng thấy hình chúng nó là bật ra cái tên đấy. Nói thật là cũng k để ý đâu. Chỉ… Continue reading [ Day Dreamer’s Diary ] My Precious Babies and Their Nicknames