Movies / Films / Tv Series

[ Day Dreamer’s Diary ] Dead Poet Society

Yesterday in English, we FINALLY finish our first movie of the year. Mind you, here in this part of Canada, we just finish our second week of school 😀 I am now in English Language Arts so we now start on Poems and stuff. As AN ENGLISH AS SECOND LANGUAGE LEARNER , poems are the… Continue reading [ Day Dreamer’s Diary ] Dead Poet Society

Advertisements
Day Dreamer's Diary · KPop · Movies / Films / Tv Series

[ Day Dreamer’s Diary ] My Precious Babies and Their Nicknames

Nói thì mới đề ý bản thân thích quá nhiều trai :v Mà mỗi đứa có 1 cái nickname, lúc đầu xài mà chẳng để ý, riết rồi từ từ nó thành thói quen, tự dưng thấy hình chúng nó là bật ra cái tên đấy. Nói thật là cũng k để ý đâu. Chỉ… Continue reading [ Day Dreamer’s Diary ] My Precious Babies and Their Nicknames