Uncategorized

[ SPN ] Little Wonders

 Author : Day DreamerIt's -21 degree Celcius where I live and there are snow outsideSo well, WELCOME TO CANADA you ***********'xDInspiration : Little Wonders - Rob Thomas   __________________________ Little Wonders ________________________ Hôm nay là một ngày nắng. Trời xanh trong, cao vời vợi và gió đông nhẹ nhàng mơn man trên mặt cỏ đẫm sương sớm… Continue reading [ SPN ] Little Wonders