Harry Potter

[ Review ] Still & Back To Tomorrow Ficbook by Kao Rei and Rurouni

  Sau nhiều ngày mòn mỏi chờ đợi thì cuối cùng tiểu bảo bối cũng đã về tay em T.T Cảm giác cầm em ấy trong tay thiệt là khó tả. Bọc trong bao kính nhá, còn có mảnh giấy ghi : " Tặng Krystal " nữa nhá T.T Cầm nó mà muốn hú banh… Continue reading [ Review ] Still & Back To Tomorrow Ficbook by Kao Rei and Rurouni

Advertisements
Night Dreamer's arts

Night Dreamer ‘s Art

So, our " Drinking Trio ", Emma, Lynn and me decided to stayed awake later than usual from some bloody - I - can't- remember- reasons and then this came. Our 2P's. For who did't know what 2P is, well, is is a kind of something that totally opposite our 1P, our real personality and… Continue reading Night Dreamer ‘s Art